FOOTBALL ACADEMY WROCŁAW ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W -

start / Aktualności

FOOTBALL ACADEMY WROCŁAW ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W -

 

 DEICHMANN MINI MISTRZOSTWA EUROPY 2012

 DLA DZIEWCZYNEK I CHŁOPCÓW

W WIEKU 7 – 11 LAT W PIŁCE NOŻNEJ

 

http://www.kochamsport.pl/Content/tocs/dmme2012mlodsi.pdf

 1. Rozgrywki ligowe rozpoczną się w dniu 21 kwietnia 2012 i będą się odbywały poprzez

wszystkie weekendy (sobota i niedziela) aż do dnia 3 czerwca 2012. W godzinach www.kochamsport.pl.

2. W dniach 9 – 10 czerwca 2012 w każdym mieście odbędą się rozgrywki pucharowe – finały rozgrywek w każdym mieście.

 

3 - Miejsce Wrocław: Stadion Miejskie Centrum Sportu, ul. Lotnicza 72;

4-  Uczestnicy

1. Rozgrywki prowadzone będą w dwóch kategoriach wiekowych, dzieci urodzone w roku 2003 i młodsi (pierwsza kategoria wiekowa) oraz dzieci urodzone w latach 2001 - 2002 (druga kategoria wiekowa),

2. Pierwsza grupa wiekowa rozgrywa swoje mecze w każdą sobotę, druga grupa wiekowa w każdą niedzielę,

3. W rozgrywkach startują dziewczynki i chłopcy, w każdej drużynie jest zarezerwowane minimum jedno miejsce dla dziewczynki. W grupie starszej dopuszcza się możliwość udziału dziewczynki urodzonej w roku 2000.

 4. Drużyny składać się będą z 8 - 10 dzieci,

5  - Informacje przy zgłoszeniu

 1. Imię i nazwisko dziecka,

 2. Data urodzenia dziecka,

3. Miejsce zamieszkania,

 4. Imię i nazwisko opiekuna,

5. Podpis opiekuna,

6. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka będącego pod moją opieką w rozgrywkach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez organizatora, używanych tylko i wyłącznie do celów związanych z rozgrywkami oraz wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojej osoby oraz wizerunku mojego dziecka, które zgłaszam do rozgrywek.

 7. Oświadczam, że moje dziecko, będące pod moją opieką, może uczestniczyć w rozgrywkach i nie istnieją żadne przeciwskazania zdrowotne, aby w tych rozgrywkach uczestniczyło.

 8. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje dziecko w czasie trwania rozgrywek.

 9. Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

6 - Koszt udziału w rozgrywkach 1. Koszt udziału dziecka w rozgrywkach wynosi 70 PLN. W ramach tej odpłatności dziecko otrzyma:

 a. na własność, od organizatora, strój piłkarski (koszulkę, spodenki oraz getry),

b. każdy uczestnik zostanie ubezpieczony od NNW przez firmę Signal Iduna.

 c. Każde dziecko biorące udział w rozgrywkach otrzyma imienny Dyplom oraz Medal,

 d. Po trzy najlepsze drużyny w każdym mieście otrzymają pamiątkowe puchary.

e. Najlepsze drużyny (zwycięzcy w obu kategoriach wiekowych) z każdego miasta, na koszt organizatora wyjeżdżają na dwudniowy Finał Finałów do Wrocławia,

 f. Każde dziecko, na koszt organizatora, uczestniczące w Finale Finałów we Wrocławiu otrzyma puchar i pamiątkowy medal,

 g. Najlepsze drużyny z Finału Finałów we Wrocławiu, w obu kategoriach wiekowych, na koszt organizatora, wyjeżdżają na mecz drużyny FC BARCELONA (zwycięzca grupy starszej), oraz na mecz drużyny BORUSSIA DORTMUND (zwycięzca grupy młodszej),

 h. Dwie spośród wszystkich zgłoszonych drużyn ma szansę wylosować wyjazd na mecz ANDERLECHTU BRUKSELA, oraz AJ AUXXERE,

2. Organizator nie zabezpiecza obuwia do gry w piłkę nożną oraz dojazdów na miejsce rozgrywek

<< wstecz dalej >>

udostępnij