Projekty | Football Academy

start / Biznes

Projekty

Fundacja Football Academy Group jest beneficjentem dotacji w ramach działania 3.4 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.