Dane na wyjazd!

start / Aktualności

Dane na wyjazd!

Wszystkie osoby, które zgłosiły się na wyjazd i udział w meczu KKS Lech Poznań- Śląsk Wrocław proszone są o osobiste dostarczenie na jutrzejszy trening następujących danych:

 

-imię i nazwisko

-PESEL

-nr legitymacji (w przypadku dzieci w wieku szkolnym)

-pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce, która brzmi:

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………

w wycieczce do Poznania, podczas której będzie uczestniczył w meczu KKS Lech Poznań- Śląsk Wrocław w dniu 1.04.2011r.

         Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wycieczki w wysokości …………

do dnia 25.03.2011r.

         Zobowiązuję się przywieść dziecko na umówione miejsce zbiórki (parking obok PKP) o godz. 16:50 oraz odebrać je z tego samego miejsca ok. godz. 23:30-0:00.

         Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem.

 

 ……………………………………..

Podpis rodzica  

 

 

<< wstecz dalej >>

udostępnij