Gramy Fair Play

start / Aktualności

Gramy Fair Play

 

Powołania na turniej "Gramy Fair Play" oraz pozostałe informacje:

 

FOOTBALL ACADEMY  I :

1. Mateusz Wacek

2. Patryk Semen

3. Mateusz Lipiak

4. Przemysław Fenske

5. Maksymilian Fiałkowski

6. Jakub Fatyga

7. Marcel Szadkowski

8. Marcin Kot

9. Oliwia Filut

10. Marcin Blechacz

11. Michał Gładysz

12. Jeremiasz Pawłowski

 

FOOTBALL ACADEMY II :

1. Kacper Garlicki

2. Adrian Michalak

3. Mateusz Wojtukiewicz

4. Jerzy Krasoń

5. Szymon Stróżyński

6. Kacper Szplitt

7. Jakub Czapliński

8. Dymitr Zdunek

9. Tymoteusz Piłat

10. Łukasz Hałuza

11. Szymon Pietraszak

12. Dominik Woś

 

Zbiórka powołanych zawodników/zawodniczek  w dn. 05.01.2013r. o godz. 9.45 w  hali PWSZ.

Czas trwania zawodów: 10.00-13.00

 

Powołani powinni na turniej zabrać:

- strój sportowy FA

- obuwie do gry na hali

- ochraniacze na golenie

- dokument tożsamości

- pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju

 

 

Terminarz turnieju:

10.05- 10.19  Football Academy I - Football Academy II

10.21- 10.35  SP Nr 12 – AP MOSiR

10.37- 10.51  ZS Nr 2 -  Football Academy I

10.53- 11.07  Football Academy II - SP Nr 12

11.09- 11.23 AP MOSiR - ZS Nr 2

11.25- 11.39   Football Academy I - SP Nr 12

11.41- 11.55  Football Academy II - AP MOSiR

11.57- 12.11 ZS Nr 2 - SP Nr 12

12.13- 12.27  Football Academy I - AP MOSiR

12.29- 12.43 ZS Nr 2 - Football Academy II

 

 

REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ,,GRAMY FAIR PLAY”

 

 

I. ORGANIZATOR, TERMIN I MIEJSCE.

a/ organizator: FOOTBALL ACADEMY PIŁA

b/ termin: sobota 5 stycznia  2013r. godz.10.00-13.00

c/ miejsce: hala PWSZ Piła, ul. Podchorążych 10.

 

II. CEL ROZGRYWEK.

Celem rozgrywek jest umożliwienie sportowej rywalizacji między najmłodszymi adeptami piłki nożnej w Pile, promocja sportu i  zasad fair play.

 

III. ORGANIZACJA TURNIEJU.

Przybycie uczestników turnieju:  9.45

Uroczyste rozpoczęcie turnieju - godz. 10.00.

Mecze turniejowe: 10.05. - 12.43

Około godziny 12. 50  uroczyste zakończenie, wręczenie dyplomów, pucharów i nagrody ,,Piłkarz Fair Play”.

 

IV. UCZESTNICY.

Drużyna może składać się maks. z 10 zawodników. W  turnieju mogą wziąć udział zawodnicy urodzeni w 2000 roku i młodsi.

Uczestnictwo w turnieju jest całkowicie darmowe.

 

W  turnieju wezmą udział:

  1. AP MOSiR Piła
  2. SP Nr 12  Piła
  3. ZS Nr 2 Piła
  4. Football  Academy I Piła
  5. Football Academy II Piła

 

V. ZASADY GRY.

Turniej zostanie rozegrany w jednej grupie systemem ,,każdy z każdym” (mecz - 1 x 14 minut), zmiany ,,lotne”. Auty wykonywane nogą zza linii bocznej boiska.

Na boisku przebywa jednocześnie  4+1 zawodników jednej drużyny (w tym bramkarz). Obowiązuje zakaz gry wślizgiem. Zawody zostaną rozegrane piłką nr 4. Sędziowie stosują kary wychowawcze minutowe (1 lub 2 minuty).

O kolejności w turnieju decyduje  liczba zdobytych punktów (zwycięstwo- 3 pkt., remis- 1 pkt., porażka- 0 pkt.)

1. W  przypadku uzyskania  równej ilości punktów o wyższej lokacie decyduje w kolejności:

a/ wynik bezpośredniego meczu między zainteresowanymi drużynami.

b/ lepsza różnica bramek.

c/ większa liczba strzelonych bramek.

2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż dwa zespoły sporządza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 1.

 

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

 Ubezpieczenie uczestników turnieju we własnym zakresie. Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie piłki nożnej oraz dostarczenie wraz z imienną listą zgłoszeniową oświadczeń  rodziców/opiekunów o stanie zdrowia każdego uczestnika lub aktualnych kart badań.

Na prośbę organizatora bądź drużyny przeciwnej, każdy trener ma obowiązek okazać dokument tożsamości potwierdzający wiek każdego zawodnika prowadzonej przez siebie drużyny. Organizator nie bierze odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez uczestnika w trakcie trwania turnieju.

Organizator zapewnia: sędziów, pamiątkowe puchary, opiekę medyczną.

Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem formuły i zasad turnieju.

VII. INNE.

Mecze toczyć się będą zgodnie z ,,Przepisami gry w futsal”, ogłoszonymi przez PZPN. Wyłączne prawo do interpretacji przepisów przysługuje sędziom. O odstępstwach od ww przepisów trenerzy zespołów zostaną poinformowani w czasie odprawy przed rozpoczęciem turnieju. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

<< wstecz dalej >>

udostępnij