Gramy z sercem

start / Aktualności

Gramy z sercem

Turniej jest imprezą towarzyszącą V Charytatywnego Turnieju Kibiców „Gramy z sercem” im.Piotra Arentewicza w Trzciance , rozgrywany w ramach akcji towarzyszącej Turniejowi Euro2012 w Polsce i na Ukrainie „UEFA RESPECT YOUR HEALTH”.
Turniej ma na celu:
* Promocję i popularyzację aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
* Przeciwdziałanie patologiom takim jak palenie papierosów, picie alkoholu , narkomania, niezdrowe odżywianie
* Wdrażanie zasad fair play
* Szerzenie idei „Gramy z sercem”.

Turniej rozpoczyna się o godzinie 9:00 w hali sportowo-widowiskowej w Trzciance przy ulicy Żeromskiego 28. Dojazd we własnym zakresie. Osoby, które chcą jechać autem z trenerem Miłoszem Malczewskim i trenerem Maciejem Sayed, proszę o kontakt bezpośrednio z trenerami. Zbiórka o godz. 8:10 na parkingu obok PKP (planujemy wyjazd wszystkich razem, aby bez problemu dotrzeć na hale w Trzciance).

 

Rocznik 2003- trener Miłosz:

Paweł Gos, Aleksander Kaczor, Szymon Pietraszak, Wiktor Pełechaty, Filip Grabarczyk, Adrian Michalak, Michał Molak, Hubert Kobusiński, Jakub Majewski,  Dominik Bielawski.

 

Rocznik 2004- trener Maciej:

Mieszko Grabowski, Patryk Bednarski, Dominik Jagoda, Daniel Sawicki, Dawid Gos, Wiktor Pawełczak,  Robert Momot, Wiktor Kokoszyński, Wiktor Dzidziul.

 

Udział wszystkich dzieci powinien zostać potwierdzony SMSem/telefonem do trenera danej grupy lub osobiście po treningu do dnia 16.02.2011r (W przypadku nie otrzymania potwierdzenia, na turniej zostaną zabrane młodsze dzieci).

Kontakty do trenerów:

Miłosz(tel. 600-952-280)

Maciej(tel. 605-663-221)

 

Każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.

Organizator wymaga oświadczenia pisemnego rodziców/opiekunów zezwalających na udział zawodnika w rozgrywkach. Żadne dziecko bez zgody nie będzie dopuszczone do rozgrywek. W związku z powyższym proszę o wypełnienie poniższej zgody i dostarczenie jej tuż przed wyjazdem trenerowi.

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego

…………………………………………………………………………………………………… …………….        w zawodach sportowych (turnieju piłki nożnej), które odbędą się w Trzciance , dnia 20-02-2012r. w godz 9.00-15.00, w Hali Widowiskowo-Sportowej  przy ul.Żeromskiego 28.

 Jako rodzice/opiekun prawny , oświadczam również , że dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych , które mogą utrudniać udział dziecka w zawodach.

 

Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………………………..

Data……………………………..podpis……………………………….

 

 

 

Wszystkie pamiątkowe fotografie z turnieju, którymi chcieliby Państwo podzielić się z innymi dziećmi oraz rodzicami prosimy o przesłanie na adres e-mail pila@footballacademy.pl

 

 

Zapraszamy rodziców do kibicowania!

 

 

Więcej na www.gramyzsercem.pl

<< wstecz dalej >>

udostępnij