Regulamin Korzystania z Hali Sportowej

start / Aktualności

Regulamin Korzystania z Hali Sportowej

Szanowni Państwo na halę prosimy przychodzić 15 minut przed treningiem ( nie wcześniej). Prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad, które opisane są poniżej !!!!!!!!!!!!!!!!

1. Na halę wstęp dozowolony jest jedynie osobom i grupom mającym zajęcia zgodnie z planem zajęć lub za zagodą dyrektora szkoły, a także uczestnicy innych form zajęć (najem, użyczenie, zawody o charakterze sportowym lub kultutalno-rozrywkowym), którzy uzyskali zgodę zarzący obiektu (PSP Nr 29)., zawartą w łączącej strony umowie.

2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy. Na parkiecie hali obowiązuje zamienne obuwie sportowe nie pozostawiające żadnych widocznych śladów na podłożu parkietu sali.

3.Uczniowie, zawodnicy oraz inne osoby mogą przebywać na hali tylko pod opieką nauczyciela, instruktora, trenera lub innych osób, które są upoważnione do sprawowania opieki nad nimi w danym czasie.

4.Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych ( kibice, rodzice) mogą przebywać jedynie na widowni hali, lub w wdzielonej części sali pod widownią.

5. W szatniach dla uczniów i zawodników  mogą przebywać jedynie grupy, którym szatnia została wcześniej wyznaczona. W czasie trwania lekcji, treningu, zakaz przebywania rodziców w szatni.

6. Na parkiecie zabrania się spożywania posiłków

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojó alkoholowych

<< wstecz dalej >>

udostępnij