System nagradzania i dyscyplinowania w FA

start / Aktualności

System nagradzania i dyscyplinowania w FA

Mija już miesiąc funkcjonowania naszej szkółki w Bogatyni. Przez ten okres mieliśmy okazję dobrze poznać naszych małych adeptów piłki nożnej, ich charaktery i umiejętności. Każdy z naszych podopiecznych już się dobrze zaaklimatyzował, a energia z jaką przychodzą dzieci na zajęcia jest w dużym stopniu zostawiana przez nich na boisku, jak i zarażają tą pozytywną energią nas trenerów. Co nie ukrywamy przydaje się gdyż wymagania stawiane przez dzieci są duże.

Bazując na filozofii stosowanej we wszystkich szkółkach Football Academy, metodach wychowawczych, nagradzania, od października w naszym oddziale wprowadzamy system medalowy jak i system kartkowy. System ma za zadanie usprawnić pracę z dziećmi, nauczyć ich samodyscypliny, kultury, szacunku dla innych, pobudzać do wysiłku i nauki, stymulować proces rozwoju nie tylko fizycznego, ale i psychicznego, emocjonalnego i społecznego - jednym słowem rozwijać osobowość dziecka. W trakcie zajęć każde dziecko będzie miało możliwość uzyskania punktów w trzech kategoriach:

  1. Wzór Zachowania 
  2. Wzór Postępów
  3. Wzór Fair Play

Suma punktów zdobytych przez okres miesiąca wyłoni jedną osobę, która będzie wzorem jednej z trzech kategorii. Wyróżnione dzieci otrzymają dyplom wraz z przechodnim medalem, który przekażą w następnym miesiącu kolejnej wyróżnionej osobie. W grupie Beckham i Owen będziemy rozdawać tylko dyplomy, które dzieci otrzymują na stałe.

System kartkowy zaś, to nic innego jak wierna kopia z sytuacji meczowych, jakie występują na boisku w dorosłej piłce przeniesiona na podwórko dziecięce. Każde niewłaściwe, niekulturalne, wymagające interwencji trenera, zachowanie będzie karane żółtą kartką. Jeśli zawodnik postanowi drugi raz przekroczyć normy zachowania w grupie otrzymuje drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną kartkę i zakazuje udziału w dalszej części treningu w tym najważniejszym jego punkcie, czyli meczu.

System przynosi skutki w innych oddziałach w Polsce do tego stopnia, że Trenerzy już zaprzestali zabierać ze sobą kartki na zajęcia. Dzieci nabrały samodyscypliny i są wzorem zachowania dla innych. Być może na początku wydaje się to bardzo rygorystyczne traktowanie dziecka, jednak nie chodzi tutaj o to, by nagminnie usuwać, sprawiających kłopot, zawodników z zajęć. System jest sprawdzony i przynosi skutki.

Proszę nam zaufać.

<< wstecz dalej >>

udostępnij