DOKUMENTY PÓŁKOLONIJNE !!!

start / Aktualności

DOKUMENTY PÓŁKOLONIJNE !!!

Bardzo prosimy o dostarczenie podpisanych dokumentów półkolonijnych dzieci biorących udział w półkolonii do końca tego tygodnia. Dokumenty prosimy oddawać trenerom podczas treningów.

/TEAM FA B-B/

<< wstecz dalej >>

udostępnij